Honda Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược đầu tiền của chúng tôi với tổng số máy nén khí cũng cấp cho các nhà xưởng lên đến gần 20 máy  ( chủ yếu các dòng ALE, HM )

Honda Vietnam có địa chỉ tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã sử dụng máy nén khí Kobelco từ những năm 2004 đến nay. Máy luôn được bảo dưỡng hàng tháng bởi đội ngũ Servise chuyên nghiệp công ty Việt Thiên chúng tôi.

Rate this post